Nové sídlo společnosti

Přestěhovali jsme se na novou adresu. V případě dočasné nedostupnosti pevné telefonní linky nás prosím kontaktujte na tel.: 736 504 002.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Je 8,5 mld. Kč utržených v aukci mobilních kmitočtů hodně, či málo?

Pro tento rok skončila aukce mobilních kmitočtů. O podrobnostech a historii informuji Finanční noviny. Od počátku diskuzí o vstupu dalšího mobilního operátora na český trh, se zastáváme názor, že urychlování rozhodování není vhodné. Radiové spektrum je sice nespotřebovatelným, ale zároveň ne neomezeným zdrojem. Pokud stát předpokládal výtěžek z prodeje 10 až 15 miliard Kč, je třeba si uvědomit, že se tím zbavuje možnosti s těmito frekvencemi hospodařit až do roku 2030. V době, kdy 65% domácností připojených na internet v roce 2012 zajišťuje České republice 7 místo od konce v členských státech evropské unie a náklady na telekomunikační služby v České republice jsou dlouhodobě označovány jako jedny z nevyšších z celé Evropské unie, konkrétně, náklady na mobilní telekomunikační službu jsou 70% nad evropským průměrem (zde dojde pravděpodobně ke zlepšení díky zavedení nových tarifů na jaře t. r.), mělo by být veřejnosti jasně patrné a měřitelné, co prodejem tohoto veřejného statku sledujeme. Bohužel, v případě proběhlé veřejné soutěže, nám takováto analýza chybí. Nedokáže-li projekt identifikovat cíle, nemá pro něj úvaha o efektivnosti smysl. Předpoklad měření efektivnosti je explicitní vyjádření cíle.  K otázce, zda je utržených 8,5 miliard hodně nebo málo se tedy nelze a nebude možné vyjádřit.

Rubriky: Informujeme | Komentáře nejsou povoleny

Aukce kmitočtů pro LTE v problémech – neučást PPF a žaloba Telefóniky

Dle informací se kterými přišel zpravodajský server Lupa.cz se skupina PPF nezúčastní aukce kmitočtů pro LTE a česká Telefónika podala žalobu na podmínky aukce, avšak i přesto se jí zúčastnit hodlá.

Rubriky: Informujeme | Komentáře nejsou povoleny

Přenositelnost telefonních čísel v mobilních sítích od 1.9.2013

Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností telefonních čísel.

Cílem nových podmínek pro mobilní přenositelnost bylo zkrácení lhůty pro přenesení telefenoního čísla mezi operátory a zvýšení konkurenceschopnosti na mobilním telekomunikačním trhu.

Fakticky mělo dojít ke zkrácení lhůty z dosavadních 14 dní na pouhé čtyři dny. Bohužel reakce některých hráčů na nové podmínky je taková, že ve finále je lhůta pro přenesení výrazně delší než byla dle doposud platných regulačních podmínek (platných do 30.8.2013). Tento fakt ukazuje například článek Jiřího Peterky na Lupě.

Rubriky: Informujeme | Komentáře nejsou povoleny

Aukce kmitočtů pro LTE bude zahájena v listopadu 2013

Ve čtvrtek 15. srpna 2013 zveřejnil regulátor trhu – Český telekomunikační úřad (ČTÚ) – plnou dokumentaci k výběrovému řízení (aukci) na volné rádiové kmitočty v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz, čímž byl zahájen proces výběrového řízení. Přihlášky do aukce mohou být podávány až do 30. září 2013 a obálky s přihláškami budou otevřeny 1. října 2013. Úspěšné žadatele pozve ČTÚ do aukční části. Následně proběhne školení účastníků na využívání elektronického aukčního systému a dvě zkušební aukce. Předpokládá se, že samotná aukce kmitočtů a následné přidělení konkrétních kmitočtových bloků úspěšným účastníkům aukce proběhnou do konce roku 2013. Po uhrazení ceny za vydražené spektrum bude následně úspěšným účastníkům uděleno příslušné oprávnění k jeho využívání, k tomu by mělo dojít z kraje roku 2014. (zdroj informace zde)

Rubriky: Informujeme | Komentáře nejsou povoleny